Em trai đi nhậu về vô tình anh ấy đã thấy anh chị chịch nhau quyết liệt , anh ta căng cứng con cu lên . Anh ta cũng ước gì một lần trong đời được